OMBUDS

Wipro Unza (Malaysia) Sdn Bhd bahagian daripada Wipro Enterprises (P) Limited (‘WEL’) komited kepada standard keterbukaan, kebetulan, akauntabiliti tertinggi. Aspek penting akauntabiliti dan ketelusan adalah mekanisme untuk membolehkan rakan kongsi, pelanggan syarikat, dan orang awam lain, untuk menyuarakan kebimbangan dengan cara yang bertanggungjawab dan berkesan.

Apabila seseorang rakan kongsi, seorang pelanggan atau orang lain yang lain mengetahui maklumat yang dia percaya menunjukkan salah laku, tidak wajar, penyalahgunaan atau salah laku dalam organisasi, maka maklumat ini harus didedahkan secara dalaman tanpa rasa takut akan tindakan balas, dan harus ada pengaturan yang dibuat untuk membolehkan ini dilakukan secara bebas daripada pengurusan baris. Inilah pokok proses ombuds.

Daftar kebimbangan

Atau

Anda boleh menghantar maklumbalas serta pertanyaan melalui e-mel kepada:

Wipro Unza (Malaysia) Sdn Bhd – Elaine Yong, E-mel: elaine.yong@wipro-unza.com

Pengerusi JawatanKuasa Audit WEL– Suresh Senapaty, E-mel: suresh.senapaty@wipro.com

All Rights Reserved 2019. Wipro Unza Holdings Ltd.

     

All Rights Reserved 2019. Wipro Unza Holdings Ltd.